Top News

9 10 2007

 sahabat yang setia

Sahabat Abu Bakar ra. memiliki keistimewaan yang luar biasa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya berkedudukan sebagai mertua Rasulullah namun juga merupakan sahabat utama beliau. Abu Bakar yang nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah ini adalah orang pertama yang masuk islam dan terus menerus mendampingi Nabi Muhammad sejak beliau diangkat sebagai Rasul.

Iklan